Архивтік анықтамаларды egov.kz порталы арқылы алу

Бейне нұсқаулық

Бейне жазбаны көру: https://www.youtube.com/embed/7sAAl3zGR_A

 

 Рухани жаңғыру- халқымызға рухани жол көрсететін нақты бағдар ...